Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-18

Snabb beräkning av kväveoxidbildning i HD motorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Utvecklingen inom styrsystem och sensorteknik möjliggör allt snabbare beräkningar med motormodeller. Det är därför viktigt att, med jämna mellanrum, pröva om befintliga modeller är de som bäst utnyttjar tillgängliga sensorsignaler, tillgängligt utrymme och tillgänglig beräkningskraft.

Beskrivning av examensarbetet:
En av de ovan nämnda modellerna beräknar kväveoxidbildning i motorn.
Arbetet består av sammanställning av kända fysikaliska och kinetiska samband till en modell för kväveoxidbildning väl anpassad för styrsystemsmjukvara. Modellen skall därefter kalibreras och jämföras med befintlig modell.
Tyngdpunkten kommer troligen att ligga mot den teoretiska/modellerande sidan.
Arbetet rapporteras såväl muntligt som skriftligt.

Utbildningsprofil, examensarbetare:
Vi tror att examensarbetet passar en civilingenjörsstudent inom kemiteknik eller teknisk fysik. Nedanstående kompetenser bedöms vara av vikt:
• God kännedom om termodynamik, kemisk kinetik och om de fysikaliska transportfenomen som förekommer i förbränningsmotorer.
• God datorvana och erfarenhet av att bearbeta mätdata på ett effektivt sätt.
• Goda kunskaper i Matlab/Simulink är ett absolut krav.

Examensarbetet:
Examensarbete: 20veckor
Placering: Scania CV AB, Södertälje

Kontaktperson:
Handledare, Scania:
Ola Stenlåås (NMEB)
08-55382708, [email protected]

Handledare, universitet/högskola:
Ej utsedd, beror på vilken högskola som examinerar.

Ansökan:
Ansökan skickas till [email protected], märk ansökan med ’PU10-96’.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag:
Sista ansökningsdatum är 17 december 2010.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.