Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-19

Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Uppgiften går ut på att mäta prestanda (grafiska effekter, etc.) hos Mecel Populus Engine när den körs på ett inbyggt system. Mecel Populus Engine är vår produkt som används för att visa ett grafiskt användargränssnitt (HMI - Human Machine Interface). Resultatet av mätningen ska sedan kunna användas för att simulera det inbyggda systemets begränsningar på PC.

Beskrivning av uppgiften
Mecel har idag en produkt (Mecel Populus) där man använder ett verktyg i Windows för att skapa ett HMI. Från verktyget skapar man sedan en binärfil som innehåller all information om hur HMI:t ska fungera. Filen läses in av en generell mjukvara (Mecel Populus Engine) som realiserar HMI:t. Med verktyget kan man snabbt förändra och skapa nya HMI och omedelbart köra det i dess målmiljö med hjälp av Mecel Populus Engine.

Som användare av verktyget kan man konfigurera allt från enkla textbaserade monokroma gränssnitt till komplexa HMI:er med många grafiska effekter som kräver mycket av målsystemet. För att komma runt behovet av att exekvera HMI:t i dess målmiljö enbart i syfte att utvärdera sin design, skulle ett tillägg till Windowsversionen av Mecel Populus Engine som gör det möjligt att simulera exekvering av HMI på målsystemet bli ett kraftfullt verktyg för att tidigt göra korrekta designval.

Det centrala i examensarbetet blir att definiera hur målsystemet ska profileras, dvs. vilka parametrar som påverkar prestandan och som därför ska mätas upp och sedan simuleras i Windows-versionen. Dessutom ska metoden för profileringen realiseras som en mjukvarumodul i Mecel Populus Engine för målsystemet. Profileringens resultat ska sedan sparas och kunna användas som indata till en Windowsbaserad simulering, som också ska utvecklas. Målet är att simuleringen i Windows ska efterlikna en motsvarande session på målsystemet.

De mjukvarutillägg som tas fram för Mecel Populus Engine ska skrivas i C++.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.