Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-19

Sociala medier i framtidens kollektivtrafik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Inom kollektivtrafikbranschen finns ett gemensamt mål; att fördubbla kollektvtrafikens andel till 2020. En fördubbling av kollektivtrafiken bidrar till att nå angelägna samhällsmål när det gäller miljö, sysselsättning, trafiksäkerhet och jämställdhet. En fördubbling av kollektivtrafiken skulle minska persontrafikens koldioxidutsläpp med drygt 20 procent och ge en samhällsekonomisk vinst på drygt fyra miljarder kronor.

Med utgångspunkt från det branschgemensamma kundlöftet utifrån ett hela resan –perspektiv har branschen ett övergripande ansvar för gemensamma system för information, bokning och betalning samt stationstjänster.


Förslag på syfte: Med branschens mål och med tiden förändrade förutsättningar (lagstiftning mm) se till möjligheter för gemensamma eller individuella metoder att jobba med sociala medier för att öka andelen kollektivtrafikresenärer.

Förslag på frågeställningar:
- inom vilka verksamhetsområden kan vi nyttja sociala medier? (ex. kundtjänst, bokning, interna -externa säljkanaler,trafikstörningar/realtidsinformation, eftermarknad/kompensationsprogram och lojalitetsprogram)
- vilka är de primära målgrupperna för de ovan angivna metoderna?
- Hur vill dagens resenärer se/nyttja social medier för sina kollektivtrafikresor?
- hur integrerar/påverkar sociala medier övrig mediamix?
- Vad har branschen att förlora på att inte jobba med sociala medier? (potentiella målgrupper, nya/befintliga resenräer)
- Hur och i vilken grad bör vi kontrollera/bevaka sociala medier?
- Är en för branschen gemensam lösning möjlig, om ja - hur skulle den kunna fungera/se ut?

Avgränsning: Norrland (ev. även utvalda län/kommuner)

Examensarbetet skulle ingå som ett moment inom EU-projektet Tidförtåg, vars mål är att få fler resenärer på tågen i norrland. Ljusdals kommun är projektägare för projketet med utgångspunkt kan vara hela Norrland. För lyckat samarbete finns chans till vidare samarbete i närliggande projekt. Presentationer, resor och ev. övernattingar, representation ersätts av projektet. ev. ersättning kan diskuteras. Stort kontaktnät finns tillgängligt och framförallt många intressenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.