Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-19

Affärsplan Atlantbanan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Atlantbanan omfattar per definition Mittbanan mellan Sundsvall, Östersund och fram till Storlien, Meråkersbanan från Storlien till Trondheim samt Norra Stambanan/Ostkustbanan från Ånge ner till Stockholm. Samarbetet mellan de svenska och norska kommunerna och regionerna har pågått mer eller mindre intensivt under 20 år för att utveckla Atlantbanan till en kommersiell utvecklingskorridor där järnvägen spelar en avgörande roll både för att transportera människor och gods. Atlantbananär nu inne i ett avgörand skede eftersom ett regeringsuppdrag på båda sidor gränsen just nu utreder förutsättningarna för bland annat en elektrifiering av banan på den norska sidan. Detta skulle dramatiskt förändra förutsättningarna för regionen.

Ett kommande projekt ska startas upp för att verka för en positiv utveckling av tågtrafiken i regionen, såväl för gods som för persontrafik. Projektet ska jobba med att skapa samsyn och samarbeten mellan aktörer inom offentlig verksamhet och näringslivet. För att få processer att starta och gå i rätt riktning kommer en affärsplan tas fram och vara till grund för en god gemensam informationsspridning.

Syfte: Att utveckla hela eller delar av en för projektet sammanhängande affärsplan. Affärsplanen ska ha identifierade utvecklingsmöjligheter och ekonomiskt motiverade investeringar för regionen.

Förslag på frågeställningar:
- Vilka möjligheter ser näringslivet i regionen på en ev. elektrifiering av Meråkerbanan?
- Vilka aktörer är primära att bearbeta för att få till en elektrifiering?
- Hur ser de kommersiella villkoren ut för de i området ingående företagen och dess transporter (både gods och persontrafik).
- Vilka konsekvenser skulle det kunna innebära för regionen om vi inte får till en elektrifiering?
- Kan nya aktörer i näringslivet identifieras i ett framtidsscenario där elektrifiering är ett faktum?
(kan varieras utifrån utförarens akademiska inriktning)

Examensarbetet skulle ingå som ett moment inom EU-projektet Tidförtåg eller projektet Atlantbanan, Ljusdals kommun är projektägare för tidförtåg och Norrtåg AB för Atlantbanan. För lyckat samarbete finns chans till vidare samarbete. Presentationer, resor och ev. övernattingar, representation ersätts av projektet. ev. ersättning för uppdraget kan diskuteras. Stort kontaktnät finns tillgängligt och framförallt många intressenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.