Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-23

Modellering av reglerförmågan i det svenska vattenkraftsystemet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den svenska riksdagen har satt upp en planeringsram att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft med en årlig elproduktion på ungefär 30 TWh, vilket motsvarar en installerad effekt i vindkraften på ungefär 12 000 MW (vilket ska jämföras med att det i slutet av år 2009 fanns 1 560 MW vindkraft i Sverige). En sådan storskalig utbyggnad av en kontinuerligt varierande elproduktion skulle naturligtvis innebära ökade krav på elsystemets förmåga att upprätthålla balansen mellan produktion och konsumtion. På den nordiska elmarknaden sköts denna balanshållning till största delen av vattenkraft och det är därför angeläget att studera vilken förmåga de svenska vattenkraftverken har att balansera stora volymer vindkraft.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.