Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-25

Synen på den egna historien i ideella organisationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Trinambai Consulting erbjuder tjänster inom organisationsutveckling, kommunikation, utbildning och omvärldsanalys. Fokuset ligger på demokrati, global rättvisa och hållbar utveckling.

Bakgrund
Sverige har en rik folkrörelsetradition och det råder ingen brist på forskning om det civila samhällets historia. I enskilda organisationer kan situationen dock se helt annorlunda ut. Vissa organisationer har bristfällig dokumentation. Även när det finns ett fungerande arkiv kan det hända att människorna bakom styrelseprotokollen har fallit i glömska. Samtidigt kan den gemensamma historien stärka organisations identitet, underlätta alumniarbetet samt vara en tillgång i extern kommunikation och medlemsrekrytering.

Uppgiften
Inom ramen för examensarbetet ska synen på den egna historien i ett antal organisationer i det civila samhället i Sverige jämföras, lämpligast genom kvalitativa intervjuer. Urvalet av föreningar bör återspegla civilsamhällets mångfald. Uppsatsen ska skrivas på svenska.

Förutsättningar
Omfattningen är 30 hp (kan diskuteras) och arbetet ska påbörjas under våren 2011 hos Trinambai Consulting i Stockholm. Vi finns i ljusa och fräscha lokaler på Södermalm. Examensarbetet kommer – förutsatt att det håller tillräcklig hög nivå – att publiceras som en officiell rapport från Trinambai Consulting under hösten 2011. Det är därför viktigt att studenten är beredd att lägga viss tid på att ta fram rapporten även efter själva examinationen.

Din profil
Goda akademiska meriter
God stilistisk förmåga
Erfarenhet från ideellt engagemang
Kunskaper i grafisk formgivning är meriterande

Ansökan
Mejla din ansökan till [email protected] Bifoga personligt brev, CV och förslag på handledare från ditt universitet. Urval sker löpande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.