Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-25

Energiinventering och plan för hållbar energianvändning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Kommun
Ort: Borås

Företag: Borås kommun
Borås stad bedriver alla de verksamheter som förknippas med en kommun. Från skola och utbildning till näringslivsfrågor och miljöskydd. Mera precist så arbetar detta projekts kontaktperson som miljöstrateg på Kommunledningskansliet vilken är den förvaltning som lyder direkt under Kommunstyrelsen.

Bakgrund:
Bakgrunden till detta examensarbete är att Borås stad har skrivit under ett borgmästaravtal i vilket man åtar sig att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen. EU:s målsättning är att minska koldioxidutsläppen med 20 % till 2020. Borgmästaravtalet är underskrivet av 2000 städer runt om Europa varav 48 stycken av dessa är Svenska städer (kommuner). Avtalet innehåller 11 punkter som skall uppfyllas av de städer som skrivit under. En av dessa är att genomföra en så kallad ”baseline emission inventory” (BEI) där energiförbrukningen kartläggs och sammanställs. Denna sammanställning ligger sedan till grund för en ”sustainable energy action plan” (SEAP).

Uppgift:
Detta examensarbete kommer att vara en del i Borås stad BEI samt även bidra till den SEAP som också skall utvecklas. Uppgiften innebär att utifrån tid och intresse välja ut någon/några förvaltningar att sammanställa den information som behövs för en BEI, så som vilken energiförbrukning som respektive enhet har samt varifrån energin kommer ifrån (sol, fossilt, vind osv.) Detta sammanställs och nästa steg är att undersöka vad som kan göras för att minska energiförbrukningen och på vilket sätt dessa resultat kan ingå i den SEAP som sedan skall arbetas fram. Frågeställningen är lämpligast något i stil med ”hur ser energiförbrukningen ut på förvaltningen/förvaltningarna xx? Och ”hur kan denna energiförbrukning minskas?”

Under våren kommer Borås Stad även att arbeta med att ta fram en ny energi och klimatplan och examensarbetet kommer även att både kunna ta hjälp av det arbete som utförs i samband med detta samt själv kunna bidra med ytterligare fakta till denna plan.

Du som söker bör ha goda kunskaper om energi. Slutgiltiga avgränsningar sätts i samarbete mellan studenten och kontaktpersonen på Borås Stad samt Miljöbrons kontaktperson.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.