Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-25

Undersökning/genomlysning av befintlig strategi, affärs-, och marknadsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget omfattar en undersökning/genomlysning av befintlig strategi, affärs-, och marknadsplan i syfte att göra Markbelysning Ängelholm HB mindre säsongberoende samt för en ökad försäljning och bättre resultat.

Uppdraget omfattar bland annat en analys av konkurrenssituationen och att hitta nya intressanta marknader i Sverige för Markbelysning HB och dess kanske nya eller befintliga produktsortiment. Arbetet skall fungera som ett underlag i Markbelysning HB strategiska arbete för att uppnå företagets vision.

Vi söker endast studenter i Västra Götalandsregionen.

(Markbelysning Skandinavien AB är under pågående process och klart 2011-01-01)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.