Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-26

Standardisering av utgasningsprov för lasersystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Föroreningar i gasform inuti laserutrustningar riskerar att hamna som beläggningar på optiska linser, prismor och speglar. Detta dämpar uteffekten och ger brännmärken i glasytor där laserpulser med hög intensitet passerar.
För att klassificera de material som används i våra laserutrustningar behövs en generell och tillförlitlig metod för att mäta utgasning av skadliga ämnen.

Dina kvalifikationer
Ex-jobbet bör omfatta en litteraturstudie för att se vad som finns publicerat. Det är intressant att veta vilka typer av ämnen som är skadliga och gränsvärden för acceptabla koncentrationer i förhållande till energitätheten i laserpulsen. Intressant är också att se vilka fenomen, t.ex. ”optisk pincett”, som är verksamma och bidrar till skador på optiken.
Syftet med examensarbetet är att ta fram en tillförlitlig metod för att godkända ämnen innan de får användas i våra laserutrustningar.
Idag finns en ”hemmagjord” metod för att gallra bort skadliga ämnen. Metoden kan troligen förbättras och behöver även verifieras med hjälp av praktiska försök.
Examensarbetet är tänkt för två studenter med omfattningen motsvarande 30 hp vardera.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.

Kontaktpersoner:
Stefan Brunzell
[email protected]
Tel: 031-7948560

Lena Kvist
[email protected]
Tel: 031-7949203


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.