Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-29

Produktutveckling och internationell undersökning av ett trafiksäkerhetssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Vi har tagit fram ett unikt system för trafiksäkerhet. Systemet -Popstacle- simulerar plötsligt uppdykande hinder i trafiken under halt underlag. Systemet finns installerat på trafikövningsplatser (halkövningsbanor), vi vill dock utöka och anpassa design och funktion till flera användningsområde.
Beskrivning av systemet:
Besök http://popstacle.se/om-popstacle/

Examensarbetets syfte:
1. Vidareutveckling av systemet grundidé.
- Finns det flera applikationer för denna typen av lösning?
2. Internationell undersökning.
- Vilka länder har idag obligatorisk trafikriskutbildning och trafikövningsplatser?

Vi vill gärna att studenterna som tar åt sig att genomföra detta examensarbete ska vara självgående och komma med egna idéer och initiativ.

Sökande:
- Du läser någon form av marknadsekonomi och har ett tekniskt intresse.
- Genomför examensarbetet under våren 2011.

För mer info om Popstacle systemet besök gärna; www.popstacle.se
För mer info om vårt företag MOBERGS besök gärna; www.mobergs.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.