Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-01

Automatisera rekryteringsprocessen genom IT

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur kan man effektivisera rekryteringsprocessen genom IT?

Vi har idag en god grund till ett rekryteringssystem, men hur kan det automatiseras i större utsträckning? Hur långt kan automatiska tester införas?

Vi hoppas på att se ett heltautomatiserat rekryteringssystem ta plats!

OBSERVERA: Du måste genomföra vårt ansökningstest på vår webbplats för att få ansöka till detta examensarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.