Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-01

Automatiserad systemutvecklingsdokumentation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
När systemutvecklare överlämnar ett befintligt projekt till en annan person finns risker att information inte överförs och att dokumentationen är bristfällig.

Detta examensarbete går ut på att finna sätt hur dokumentionen kring ett informationssystem kan insamlas med automatik utifrån dess sammansättning. Det gäller t.ex. integrationer, importer och objekt som är centrala för att bara nämna några beståndsdelar.

Eftersom Multisofts alla informationssystem baserar sig på Softadmin, som är en utvecklingsplattform, är möjligheterna betydligt större att uppnå detta till skillnad mot om system vore konstruerade utan bakomliggande standardisering.

Problemet kvarstår dock - hur göra?

OBSERVERA: Du måste genomföra vårt ansökningstest på vår webbplats för att få ansöka till detta examensarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.