Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-03

Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Master thesis: Study of Winter-Kennedy method on flow measuring in water turbines

Ämnesområde: Vattenkraft, Strömningsteknik
Bakgrund
Vattenkraft är vår klart största källa för förnybar generering av el. Den kommer för överskådlig tid spela en väsentlig roll i det svenska energisystemet.
Att mäta vattenflödet genom en stor vattenturbin är mycket svårt samtidigt som flödet är en mycket viktig parameter för att avgöra hur anläggningen fungerar. Därför är det mycket viktigt att utveckla de befintliga metoderna för flödesmätning.

Winter-Kennedy metoden är en relativ flödesmätningsmetod som mäter tryckskillnaden som flödet skapar i spiralen innan löphjulet. Metoden är en mycket enkel metod för att bestämma flödet men som alla tryckbaserade mätningar är det uppmätta trycket känsligt för lokala förändringar och störningar i närheten av tryckuttagen.

Målformulering
Huvudmålet är att förstå hur Winter-Kennedy mätning påverkas av strömningen vid/nära tryckuttagen.

· Litteraturstudie för att sammanställa rekommendationer rörande tryckuttagsutformning.

o Hur påverkar designen av tryckuttagen mätningen?

o Behandling av ytor kring tryckuttag.

o Dokumentera typiska skador/förändringar på tryckuttag i Vattenfalls vattenkraftverk.

· Genomföra enklare test av tryckuttag för att verifiera olika hypoteser och analyser.

· Analysera mätningarna.

Tidplan
Under 20 veckor enligt överenskommelse, stationeringsort är Älvkarleby.

Litteraturstudie, initial analys av befintliga mätdata. Sammanställning av beräkningsmodeller

- Utvärdera mätdata

- Applicera beräkningsmodeller på befintlig mätdata

- Rapportskrivning och presentation


Handledare:
Magnus Lövgren

Förutsättningar
Examensarbetet genomförs vid Vattenfall Research and Development.

God förmåga att hantera analysprogram typ MatLab och viss kunskap inom ämnesområdet är en fördel (t.ex. genomgången vattenkraftkurs). Mättekniska kunskaper är önskvärt.

Vill du vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla erfarenheter från vattenkraftsbranschen? Då är du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Ansökan skickas senast 2011-01-02 till [email protected] och ska innehålla:

· CV med meritförteckning,

· betyg,

· personligt brev

Kontaktperson:
Magnus Lövgren
Vattenfall Research and Development
814 26 Älvkarleby
026-83663,
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.