Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-06

Kopplade flöden av axlar till lastbilsmontering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Flödet av axlar till chassimonteringen i Södertälje behöver ses över inför förväntade volymökningar.

I dagsläget transporteras axlar i trailer till godsmottagningen, där de lossas och läggs i buffertförråd. Axlar sorteras i sekvens och transporteras med gaffeltruck till förmonteringsbuffert. Slutligen lyfts axlar från denna buffert till själva förmonteringen.

Hanteringen av axlar är utrymmeskrävande och kräver lyft i flera steg med gaffeltruck. Dessutom måste axlarna transporteras genom chassiverkstaden med gaffeltruck, vilket i sig utgör ett kapacitetsproblem.

Mål
• Transportera axlar i rätt sekvens från axelfabriken i Södertälje till chassimonteringen.
• Minimera eller helst eliminera chassimonteringens buffert av axlar.
• Minimera eller helst eliminera gaffeltruckanvändning kopplad till axelhantering.
Uppdragsbeskrivning
• Ge förslag på kopplade flöden mellan axelfabrikens godsavsändning och chassifabrikens axelförmontering.
• Analysera ledtider, buffertnivåer, transportlösningar och hantering – jämför förslagen med dagens situation.
• Lösningarna skall fokusera på lastbilsaxlar, men måste även anpassas för flödet av bussaxlar.

Utbildning/linje/inriktning
Utbildning, linje eller inriktning: Civ.ing. M eller I, inriktning mot logistik eller liknande
Antal studerande: 2
Startdatum för ex-jobbet: Januari 2011
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Mattias Lundmark, gruppchef logistikutveckling (chassimontering), 070-3950369
Fredrik Finnman, produktionstekniker logistikutveckling chassimontering), 070-1606819

Ansökan skickas till
[email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.
Sista ansökningsdag
2010-12-13


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.