Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-06

Framtagning av process för tillverkning av titan(III)klorid

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Permascand tillverkar elektroder för användning i elektrokemisk processindustri. Våra produkter återfinns i bland annat klorat- och klor-alkalifabriker i hela världen. Elektroderna består av en basmetall belagd med ett ytskikt av avancerade oxidmaterial med elektrokatalytiska egenskaper.

Titan(III)klorid i saltsyralösning är en av våra viktigaste råvaror i tillverkningen av de katalytiska oxidskikten. För att säkra tillgången av kemikalien vill vi undersöka möjligheterna att bygga upp en egen tillverkningsanläggning med kapacitet motsvarande vårt eget behov om ett antal kubikmeter om året. Det föreslagna examensarbetet innefattar dimensionering och konstruktion av en sådan anläggning inklusive styrsystem i samarbete med våra egna ingenjörer. Vi tror att lämplig person studerar kemiteknik på civilingenjörsnivå.

Företaget ligger geografiskt i Ljungaverk, åtta mil väster om Sundsvall, i Ljungans dalgång. Området är mycket vackert och bjuder stor livskvalitet för den som uppskattar närheten till naturen. Permascand AB är dotterbolag till Eka Chemicals och därmed en del av AkzoNobel-koncernen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.