Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-07

Kraftverkssimulator - turbindynamik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina AB är ett tekniskt konsultföretag med kontor i Högsbo industriområde. Vi har i många år arbetat med dynamik inom kärnkraft-, process- och elkraftindustrin. I dessa arbeten ingår ofta modellering och simulering av mindre eller större anläggningsavsnitt.
EXAMENSARBETET:
På Solvina utvecklas dynamiska simulatorer där ångnät och elsystem samverkar i kraftproducerande anläggningar. Utvecklingen sker i modelleringsverktyget Dymola och detta examensarbete kommer att vara en del i utvecklingen av nästa generations simulatorer.
I examensarbetet vidareutvecklas modeller av gas- och ångturbiner ur ett dynamiskt perspektiv.
DIN BAKGRUND:
Civ. ing./MSc-student med intresse för modellering och programmering samt kunskaper inom energisystem, reglerteknik eller elkraftteknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.