Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-08

Indikatorer för hållbart samhällsbyggande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: PEAB
Peab grundades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson, och är numera ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Peab är börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, finns representerat på över 100 orter i Sverige, samt bedriver verksamhet även i Norge och Finland. Omsättningen är överstigande 35 miljarder kronor och antalet anställda cirka 13.000.
Uppgift:
Peab har just antagit en ny affärsplan, som bl.a. innehåller en samordnad nordisk kommunikationskampanj med budskapet - Peab, nordens samhällsbyggare. Denna kampanj inleddes den första november 2010 och en av de stora utmaningarna är att lyckas med hållbart samhällsbyggande, som är en viktig aspekt i kampanjen. Peab anser själva att man är en samhällsbyggare med brett ansvar; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Den nya affärsplanen behandlar bl.a. en strategi för hållbart samhällsbyggande. Man har därför även antagit en definition för vad hållbart byggande egentligen innebär för Peab. Dock är definitionen ganska övergripande då den gäller för hela verksamheten. För att kunna implementera definitionen i verksamheten och i det praktiska arbetet så krävs att definitionen konkretiseras. De som arbetar direkt i byggprojekten måste ju ha tydliga riktlinjer för vad som faktiskt kan anses som hållbart byggande när de t.ex. gäller resurshantering, markområden, ekonomi etc.
Examensarbetet innebär därför att identifiera indikatorer för hållbart byggande utifrån Peabs definition av hållbart samhällsbyggande. Peab har beslutat att arbeta med frågan utifrån de tre dimensionerna miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Indikatorerna bör behandla alla tre dimensioner och följande områden:

Miljö :Resurshantering, Markområde (rätt plats) & Ekosystem

Social:Trygg och hälsosam miljö, Mänskliga rättigheter & Engagemang i samhällsutvecklingen

Ekonomi: Livscykelekonomi, Effektivitet & Resurssnålhet

Examensarbetet kan även innefatta identifiering av andra områden där indikatorer kan komma att behövas för att definitionen ska kunna implementeras i verksamheten. Indikatorerna bör vara konkreta, tydliga och mätbara för att lätt kunna appliceras i verksamhetens olika delar

Som student läser du troligtvis till byggingenjör och har läst kurser inom/ har stort intresse av miljö- och hållbarhetsfrågor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.