Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-08

Goda exeple på hållbart samhällsbyggande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: PEAB
Peab grundades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson, och är numera ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Peab är börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, finns representerat på över 100 orter i Sverige, samt bedriver verksamhet även i Norge och Finland. Omsättningen är överstigande 35 miljarder kronor och antalet anställda cirka 13.000.
Uppgift:
Peab har just antagit en ny affärsplan, som bl.a. innehåller en samordnad nordisk kommunikationskampanj med budskapet - Peab, nordens samhällsbyggare. Denna kampanj inleddes den första november 2010 och en av de stora utmaningarna är att lyckas med hållbart samhällsbyggande, som är en viktig aspekt i kampanjen. Peab anser själva att man är en samhällsbyggare med brett ansvar; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Den nya affärsplanen behandlar bl.a. en strategi för hållbart samhällsbyggande. Man har därför även antagit en definition för vad hållbart byggande egentligen innebär för Peab. Dock är definitionen ganska övergripande då den gäller för hela verksamheten. För att kunna implementera definitionen i verksamheten och i det praktiska arbetet så krävs att definitionen konkretiseras. De som arbetar direkt i byggprojekten måste ju ha tydliga riktlinjer för vad som faktiskt kan anses som hållbart byggande när de t.ex. gäller resurshantering, markområden, ekonomi etc.

Den nya affärsplanen innebär också att man ska genomföra ett demoprojekt där definitionen av hållbart samhällsbyggande kan tillämpas. Innan man genomför ett sådant projekt måste bör man inventera vad man tidigare har gjort i olika projekt som kan klassas som miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vad har man lyckats bra med i tidigare projekt och vad har inte fungerat lika bra? Examensarbetet innebär att utifrån Peabs definition av hållbart samhällsbyggande, inventera tidigare byggprojekt och identifiera goda exempel. I vilka projekt har man lyckats nå hållbarhet inom de olika tre dimensionerna; miljö, social och ekonomisk hållbarhet? Hur nådde man dessa resultat? De goda exemplen kommer att integreras i det nya demoprojektet och därför kan resultatet av examensarbetet komma att bli en viktig aspekt vid utformandet av demoprojektet.
Som student läser du troligtvis till byggingenjör och har kunskapet/ett stort intresse av miljö- och hållbarhetsfrågor


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.