Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-14

Utveckling av simulationsmetoder och modeller för pneumatiska bromssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Bromssystem i tunga fordon är normalt sett pneumatiska. En av de viktigaste egenskaperna i ett sådant system är den pneumatiska reaktionstiden vid bromsning. Tiden systemet behöver för att ansätta och lossa hjulbromsen är ytterst viktigt för fordonets bromsprestanda. De elektroniska reglersystemen som ABS behöver även en viss pneumatisk prestanda för att reglera bromsarna på ett effektivt sätt.

Mål
Utveckling av simulationsmetoder och modeller för bromssystemet för att minimera behovet av reaktionstidsmätningar för bromssystemet och om möjligt använda simulation istället.

Uppdragsbeskrivning
Utreda vilka simulationsmetoder som är nödvändiga för att simulera ett bromsystem samt utveckla modeller av bromssystemets delar.
Del 1: Hitta lämpliga simulationsmetoder och program för pneumatiska simulation i allmänhet och bromssystem i synnerhet.
Del 2: Modellering av delarna i ett bromssystem.
Del 3: Verifiering av modellerna gentemot mätningar från testrigg och provfordon.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Civ. Ing. Maskinteknik Farkostteknik eller liknande
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Början 2011
Beräknad tidsåtgång: 6 Månader

Kontaktpersoner och handledare
Martin Sundberg, RTCS Brake Performance, 08 553 50843
Johan Thorsell, RTCS Brake Performance, 08 553 52279

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU10-108” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2011-02-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.