Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-14

Konfigurationsstöd för framtagning av QMS

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Synergus är ett konsultföretag som jobbar med kvalitetssystem och regulatoriska frågor för företag med medicintekniska produkter. Vi jobbar även inom hälsoekonomi och reimbursement. Våra kunder finns över hela världen och vårt kontor ligger i Stockholm.

Vi levererar kvalitetssystem (QMS) åt medicintekniska företag. Denna innebär att hålla spårbarhet mot ett antal standarder som ställer krav på innehållet i QMS. Kraven måste anpassa mot tillverkarens verksamhet och produkter och dokumenteras i processbeskrivningar på ett lättfattligt sätt.

Vi tror att det går att göra detta med IT stöd och vill nu skapa en informationsbas i vilken vi kan mata in parametrar om företaget och produkten. Detta för att få ut en grund till det aktuella kvalitetssystemet. Vi tror också att detta är görligt med relativt vanliga verktyg som finns tillgängliga på de flesta kontor, tex MS Access.

Tror du att detta skulle passa dig som exjobb skicka in en ansökan med en kort beskrivning av dig själv och din bakgrund. Exjobbet är på 30 hp med start tidigast februari 2011, vi vill att du sitter hos oss i Stockholm och arbetar samt att exjobbet görs på engelska.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.