Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-15

RF-baserad skogsbrandsdetektering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Stora skogsbränder under torra sommarperioder är ett stort problem i många länder, främst kring Medelhavet, Nordamerika och Australien. Dessa bränder orsakar stort personligt lidande, ekonomiska förluster och belastning på samhället.
Möjligheterna att begränsa omfattningen av skadorna ökar ju tidigare brandhärdar upptäckts. Idag är brandövervakning kostnadskrävande, då den i huvudsak är visuellt baserad, e.g. flygspaning.
Ett tänkbart sätt att upptäcka bränder är att med hjälp av mikrovågsteknik registrera reflektioner från brandhärden, brandgaser och/eller partiklar.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det är möjligt att med mikrovågsteknik detektera skogsbränder.
Detta projekt är tänkt att innehålla följande delar:
• Kartläggning av fysikaliska samband och viktiga parametrar
• Formulering av lämpligt testfall
• Design av RF-system för formulerat testfall
• Genomföra test
• Extrapolera ev. detekterbarhet i ett fullskalesystem

Dina kvalifikationer
Examensarbetet är tänkt för två-tre studenter, med inriktning mot förbränningsfysik och elektroteknik, med vardera omfattningen
motsvarande 30 hp.


Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Tobias Husberg
tfn: +46 31 7949660  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.