Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-15

Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania producerar en mängd kamaxlar som alla kontrolleras med en magnetisk metod som kallas Barkhausenmätning efter sin upphovsman. Metoden går ut på att man mäter motståndet för de magnetiska domänerna att byta riktning. Ett oscillerande magnetisk fält appliceras genom ett magnetiskt ok och de magnetiska förändringarna i materialet registreras med en liten sensorspole placerad mellan okets skänklar. Signalen som registreras brukar kallas för Barkhausenbrus och förstärks kraftigt innan den bearbetas av registrerande programvara. Förstärkningen är godtycklig och måste kalibreras mot så kallade ”mastrar”, som har formen av en puck. Detta sker automatisk i produktionen och kontrolleras med jämna mellanrum mot en såkallad ”supermaster” som bara används i detta syfte.
Kontrollerna mellan ”produktionsmastrarna” och supermastern har visat att produktionsmastrarna inte är stabila utan ändrar sina värden med tiden. Trots försök att bestämma vad som händer, är det fortfarande okänt varför mastrarna ändrar sina värden och vad som skall göras för att råda bot på problemet. Gissningsvis är förändringen mycket ytlig och har sitt utsprung i de nötningsspår som uppkommer då mätsensorerna glider utefter mastrarnas slipade mantelyta.

Uppdragsbeskrivning
Detta examensarbete syftar till att öka förståelsen för förändringarna i mastrarna och till att skydda dem mot yttre påverkan, så som mekaniskt slitage, korrosion osv. I arbetet kommer ”provmastrar” att studeras så att påverkan från nötningsrepor och ytbeläggningar klargörs.
Inom arbetet kommer olika nötningsbeständiga ytbeläggningar att provas för att se hur de påverkar Barkhausensignalen och om de kan stabilisera mätresultaten. Mastrar utan ytbeläggning kommer att tillföras repor på ett kontrollerat sätt , skannas i ytprofilometer och undersökas med röntgendiffraktion så att samband mellan ytfinhet, restspänningar, deformation och Barkhausenvärden kan bestämmas.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörsutbildning – Materialteknik, Farkostteknik m fl
Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: Slutet av januari/Början av februari
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledning
Handledare är Prof. Stefan Jonsson, som arbetar 50% på KTH och 50% på Scania. Ytterligare information ges av Prof. Stefan Jonsson 070-290 84 04, [email protected] eller Sven-Eric Stenfors, Scania, 08-553 811 87, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected] märkt med ”PU10-106”.
Till ansökan bifogas personligt brev, CV och betygsutdrag.
Sista ansökningsdag är 10 januari.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.