Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-15

Sociala medier och Försäkringskassan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din utveckling är viktig för oss. Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda studenter möjlighet till examensarbete. Du får inblick i Försäkringskassan och vår breda verksamhet. För oss är detta en fantastisk möjlighet då vi kan träffa och samarbeta med kvalificerade och entusiastiska studenter inom viktiga ämnesområden.

Vilka fördelar och utmaningar finns det med att använda sociala medier för myndighetsutövandet? Hur gör man i andra myndigheter och länder? Vilka tekniska mekanismer finns? Hur inför man detta i dagens organisation och systemflora? Hur ser framtiden ut?

Frågeställningarna är många och berör både verksamhet och IT.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.