Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-15

Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Logosol är ett globalt snabbväxande företag med försäljning till konsumenter och mindre företag i över 60 länder. Vi utvecklar maskiner och produkter som de flesta har råd och våra innovativa lösningar har märkbart förändrat det småslakiga skogsbruket och träförädlingen i
över 20 år. Med en ständigt ökande export vill vi satsa extra resurser på att våra kärnvärden och värderingar kring etik och moral når ut till kunder och användare i hela världen.

Logosols, våra dotterbolag och återförsäljare bedriver idag försäljning direkt mot slutkund i över 60 länder. Kulturella och etiska skillnader skapar ett komplext mönster av anpassningar och glidningar från kärnan i den svenska verksamheten. Vi vill därför under 2011 starta ett
projekt som studerar av de bakomliggande strukturer som styr ekonomins geografiska organisering. Strukturerna bör baseras på faktorer som: branschstruktur, marknadsstruktur, formella och informella institutioner, historisk utveckling och teknologisk utveckling. Projektet
skall ta upp hur kulturella och ekonomiska skillnader påverkar våra affärer i form av värderingar, etik och moral. Därför söker vi en initiativrik och ambitiösa student som vill vara med och driva detta projekt krossfunktionellt över vår svenska organisation, dotterbolag och återförsäljare över hela världen.

Till detta projekt söker vi en student som är i slutet av sin utbildning med lämpliga delar och intresse inom teologi, internationell ekonomi och humaniora. Önskade egenskaper;
självständig, noggrann och förmåga att formulera komplexa problem med enkla ord.

I Härnösand finns Logosols huvudkontor med drygt 30 anställda. Vi har dotterbolag och återförsäljare i länder som Tyskland, Norge, USA, Ryssland, Australien, Frankrike och UK. Det händer mycket på Logosol, med utveckling, marknadsföring och försäljning för en global marknad får vi en spännande och dynamisk arbetsplats med många språk, resor och drivna medarbetare. Arbetsglädjen och gemenskapen i gruppen ger oss tryggheten att växa och
fortsätta utvecklas. Möjligheterna till arbete utomlands ligger inte långt borta för den som tycker det skulle vara spännande.

Läse mer och ansök på vår hemsida!

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.