Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-17

Riskanalys av smittspridning i vattenreningskärr

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
GM Vattenmiljö planerar, konstruerar, vidareutvecklar och projekterar vattenreningskärr. Vattenreningstekniken är en ekologisk och kretsloppsanpassad vattenrening för avlopp, dagvatten och jordbruksmark.

Uppgift:
Vattenreningstekniken som GM Vattenmiljö arbetar med är en form av våtmarkssystem kallat vattenreningskärr. Vattnet passerar olika dammar som utgör ett eget ekosystem där vattenkvalitén avgör gränserna, vilket gynnar organismer med varierande känslighet. En helt igenom biologisk reningsmetod som denna skiljer sig från konventionell rening bl. a. genom att inga kemikalier används. Endast så kallade ekosystemtjänster utnyttjas. Reningsmetoden har i vissa fall ifrågasatts vad det gäller dess duglighet att hantera närsaltsreduktion samt neutralisera bakterier som kan orsaka smittospridning under årets kalla månader. Då mycket litet forskning har gjorts inom detta område är det ett angeläget område att undersöka.

Den aktuella uppgiften innebär att utföra en riskanalys för smittspridning för den här typen av reningskärr.
Aktuella frågeställningar är:
- Vilka risker finns att sjukdomsalstrande bakterier sprids och finns det någon möjlighet att förhindra detta? och/eller
- Hur kan ljustillsats öka reningseffektiviteten under vintern?

Projektet kräver både undersökning i fält och litteraturstudier.

Upplägg, inriktning och avgränsningar diskuteras och bestäms tillsammans med GM vattenmiljö och universitetets handledare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.