Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-17

Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Titanimplantat är mycket vanliga för såväl tänder som diverse leder tack vare titanets utmärkta biokompabilitet. Ytstrukturen hos implantatet är mycket viktig då den påverkar hur materialet interagerar med omgivande vävnad. Till exempel så spelar ytstrukturen stor roll för tillväxten och differentieringen av cellerna i benet som implantatet fästs i, något som i sin tur är viktigt bland annat för att implantatet inte ska lossna.

Elektrospinning är en effektiv metod för att tillverka fibrer i nano- och mikroskala. Det är en enkel och flexibel metod som kan användas för att spinna nanofibrer av många olika material och för att skapa fibrösa strukturer av väldigt varierande utseende och funktionalitet. De elektrospunna fibrerna efterliknar kroppens extracellulära matris i både struktur och storleksordning och det har tidigare visats att nanofibrösa strukturer har positiv inverkan på tillväxt och differentiering av en mängd olika celltyper. För att ytterligare påverka cellernas differentiering kan dessutom kemiska/biologiska substanser inkorporeras i och frisättas från de spunna fibrerna.

Målet med detta exjobb är att med hjälp av elektrospinning belägga titanskruvar med nanofibrer av olika biodegraderbara polymerer, för att på så vis förbättra integrationen mellan titanimplantat och omgivande benvävnad. I arbetet kommer bland annat ingå ytbehandling av titanimplantat, elektrospinning av nanofibrer på dessa samt analyser för att studera fibermorfologi, polymerdegradering och mekanisk stabilitet.

För denna uppgift söker vi en teknolog med både praktiskt och teoretiskt handlag. Bakgrund i till exempel material, kemi, eller bioteknik kan vara lämpligt.

Om Du tycker detta verkar intressant kontaktar Du snarast Anna Thorvaldsson, Swerea IVF ([email protected] , 0761-47 63 98), Pentti Tengvall, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Akademin ([email protected]) eller Anna Bergstrand, Chalmers Tekniska Högskola ([email protected])

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.