Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-20

Volymmätning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Behovet av exakt volym mätning inom bas-industrin har varit ett problem i många år. Nu finns en teknik som löser detta specifika problem som bygger på Archimedes-princip. Tekniken bygger dock inte på undanträngd vätska utan på den lufttrycks ökning som sker då en kropp med viss volym införs i ett slutet rum som därefter utsätts för en given lufttrycks ökning. Denna lufttrycks ökning är ekvivalent till volymen på kroppen man söker. Samtidigt kan vikten enkelt mätas och man får därmed även densiteten på kroppen. En första skalenlig försöksanläggning är under byggnad där denna teknik skall utprovas till fullo. Meningen är att senare bygga fullskaleanläggningar i betong som har en innervolym på ca: 500 kubikmetrar så att större fordon med last som behöver volymbestämmas. Det som kräver vidareutveckling för närvarande är sättet som anläggningens övertryck skapas. I en fullskaleanläggning innebär det att ca: 10 kubikmeter luft skall införas i det slutna rummet på 500 kubikmetrar under ca: 10 sekunder. Trycket skall hållas i ca: 30 sekunder och därefter skall anläggningen tryckutjämnas under ca: 10 sekunder. Denna trycksättingscykel skall anordningen klara av att göra 10 ggr per timma året runt i temperaturer från -50 till + 50 grader Celsius. Anordningen skall vara så utformad att ett minimum av service krävs. Ett dataprogram som hanterar tryckmätningarna skall utvecklas parallellt och ett visst samarbete kan krävas med dess utvecklare. Dokumentationen kring programmet skall vara på svenska. Viss utrustning och dokumentation om tryckutrustning tillhandahålls.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.