Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-22

Vilka hinder finns för att åka kollektivt?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Att belysa vad det finns för hinder att inte åka kollektivt. gärna ur ett genusperspektiv.

Bakgrund:Det finns ett mål att fördubbla kollektivtrafikresandet fram till 2020 räknat från år 2006. Att få vetskap om var/vad hindren/problemen är för kollektivresande, ju lättare är det att marknadsföra möjligheterna med kollektivtrafiken.

Metod: enkäter, intervjuer, fokusgrupper. Eventuellt i samarbete med en Trafikhuvudman och/el en kommun.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.