Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-22

Attityder till småskaligt producerad energi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Energi
Ort: Tidaholm

Företag: Windforce
Windforce är ett innovativt företag som tillhandahåller småskaliga energilösningar för den som vill producera sin egen energi från förnyelsebara energikällor. Windforce bedriver egen utveckling, tillverkning och försäljning av unika små vindkraftverk. Windforce säljer även produkter från andra tillverkare för att kunna erbjuda kunden en komplett energilösning. Windforces kunderbjudande sträcker sig därmed från små bygglovsfria vindkraftverk till solenergi lösningar och kombinationen av vind och sol, så kallade hybridsystem.

Windforces egenutvecklade vertikala vindkraftverk V3 lämpar sig bäst på landsbygden, medans de mindre hybridsystemen med horisontella små vindkraftverk och solceller fungerar lika bra för villa och fritidshusägare i mer tätbebyggda områden. Energisystemen är enkla att installera och levereras som färdiga paketlösningar. Systemen är ett mycket bra komplement till den ordinarie energiförsörjningen men kan inte till 100 % ersätta den ordinarie elanslutningen. I Sverige är fenomenet egen el-produktion fortfarande väldigt nytt, men i likvärdiga länder som Tyskland och England är detta utbrett tack vare generösa incitament från landets respektive regeringar. Det är därför mycket intressant att se hur svenskar ställer sig till konceptet om egen elproduktion för att bedöma hur stor framtidspotential konceptet har i Sverige.

Uppgift:
I framtiden kommer vi att behöva nya hållbara sätt att alstra den energi som behövs i vår vardag men hur ser våra attityder gentemot att tillverka vår egen energi ut? Eftersom Windforce är ett företag vars idé är att främja småskaligt och hållbart producerad energi med hjälp av små vindkraftverk och solceller är man också mycket intresserade av att veta mer om människors attityder gentemot detta. Tycker vi att småskalig vindkraft är något positivt och framtidsnödvändigt eller är det mest besvärande och förfulande? Är människor intresserade av att investera i en egen energianläggning? Vad är attityden till att producera egen el, vilka är de främsta för- och nackdelarna som konsumenten idag identifierar med dessa tekniker? Hur väl informerad om möjligheterna och svårigheterna med egen el-produktion är potentiella små el-producenter idag?

Uppgiften innebär att undersöka vilken attityd människor har till småskaligt och hållbart producerad el. Undersökningen skall genomföras mot Windforces potentiella målgrupp, vilken är ägare av villor, fritidshus, gårdar/lantbruk samt även i viss mån fastighetsägare. Möjligen kan en avgränsning behöva göras, så att undersökningen, för att inte bli för ofokuserad, inriktar sig på en eller ett par av dessa målgrupper. Undersökningen genomförs med fördel genom en enkätundersökning. Enkätundersökningen kan gärna kompletteras med djupintervjuer för att få en större förståelse för det som framkommit genom enkäten.

Det finns möjligheter att för dig/er som student/-er utveckla frågeställningen till att även omfatta produkt- och/eller tjänsteutveckling eller marknadspotential.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.