Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-28

Simulering av växelströmsmatare med roterande tyristorlikriktare för vattenkraftgeneratorer. Examensarbete inom elektricitetslära 2010-12-21

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Handledare: Johan Bladh, Vattenfall R&D
Ämnesgranskare Urban Lundin, Uppsala universitet

BESKRIVNING
Vattenfall utvärderar för närvarande en ny typ av borstlös matare för magnetisering av vattenkraftgeneratorer. Till skillnad från en konventionell växelströmsmatare med
roterande diodlikriktare har denna försetts med en roterande tyristorlikriktare som kan styras trådlöst med hjälp av blåtandsteknik.
Fördelen med den nya mataren är att generatorns dynamiska egenskaper bibehålls. En prototyp har installerats och visat sig vara mycket lovande i de tester som gjorts.

Nu vill Vattenfall tillsammans med leverantören utreda hur tekniken kan förfinas ytterligare.
Detta examensarbete syftar till att modellera mataren i lämplig programvara, t.ex. Ansoft eller Matlab/Simulink och testa effekten av olika designförändringar och kontrollstrategier.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Examensarbetet omfattar 30 hp och ska genomföras under våren 2011. Arbetet kommer att bedrivas på avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet i
nära samarbete med Vattenfall R&D och VG Power.

Examensarbetaren bör ha goda kunskaper i mekanik och elektricitetslära, gärna fördjupade inom elektriska maskiner och (kraft)elektronik. Erfarenhet av datorbaserad modellering är också en fördel.

ANSÖKAN
Vill du vara med och bidra med din kunskap i detta projekt och samtidigt få värdefulla erfarenheter från kraftindustrin?
Skicka då in en ansökan innehållande meritförteckning och betyg, samt ett personligt brev till kontaktperson:

Johan Bladh
[email protected]
0761 – 47 88 30

Vi ser fram emot din ansökan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.