Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-28

Väterelaterad spänningskorrosion i höghållfasta rörkonstruktioner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målsättning
Målsättning är att undersöka och kartlägga motståndskraften mot väterelaterad spänningskorrosion hos höghållfasta rör och dess svetsförband samt värmepåverkade zoner.


Bakgrund
En ökad användning av höghållfasta rör inom byggindustri och infrastruktur ger minskad belastning på miljö och reducerar klimatpåverkan genom effektivare resursanvändning. Emellertid tenderar höghållfasta stål att vara mer känsliga mot väteinducerad spänningskorrosion än stål med lägre hållfasthet. Spänningskorrosion orsakas av samspelet mellan korrosiva miljöer och en yttre eller inre spänning. I havsnära applikationer är tillåten belastning, speciellt i rörkonstruktioner, starkt reducerad på grund av en ökad risk för spänningskorrosion.

Området väterelaterade spänningskorrosion har studerats under många år men kopplingen mot konstruktionsregler är en relativt ny frågeställning. Genom att kartlägga motståndskraften mot väterelaterad spänningskorrosion hos höghållfasta stål skapas förutsättningar för produktutveckling och nya tillämpningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.