Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-30

Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett tillverkande företag i Kalmar län inom sektorn stålprodukter. I dag är huvudproduktionen riktad till kunder som har behov av vägsäkerhetsprodukter. Övrig produktion riktar sig till kunder som har behov av produkter som är närbesläktade med vägsäkerhetsprodukterna, men som inte har krav avseende vägsäkerhet. Marknaden för båda segmenten har varit tämligen god under de senaste åren.

Målet är att om möjligt öka omsättningen i dagens segment och att hitta nya områden att expandera inom. För att klara detta behöver man systematiskt gå igenom ett antal frågeställningar. Erfarenhetsmässigt brukar studenter kunna göra ett mycket bra jobb och också se saker från helt nya infallsvinklar.

Vi behöver i stort få fram sytematiskt sammanställda svar på frågeställningar som:

1. Vilka segment bör vi vara kvar i och vilka nya kan vara lämpliga att expandera i ?

2. Hur skall vi bli effektivare i att tidigt fånga projekt som kommer att komma ut som förfrågningar längre fram. I dag kommer vi in alltför sent för att själva kunna styra hur vi vill aktivera oss med olika projektörer eller byggföretag. Vi vill hitta bra systematiska metoder, som möjliggör för oss att själva välja tidigt i förfrågningsprocessen. Vi behöver en modell som gör processen självgående.

3. Hur skall vi presentera vårt erbjudande och hur skall vi systematiskt bearbeta marknaden ? Detta gäller både dagens erbjudanden och eventuella nya sådana. Bland mindre företag saknas ofta förmåga att aktivt arbeta med dessa frågeställningar.

4. Hur skall vi skapa styrda processer där potentiella kunder i ”rätt” segment kontinuerligt vaskas fram och bearbetas. Var finns ”mötesplatserna”. Kanske skall vi själva skapa dessa ”mötesplatser” ? Årets Nobelpris gavs till just personer som hade forskat och kommit fram till intressanta problemställningar avseende svårigheterna att para samman efterfrågan och utbud.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.