Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Hur ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte:Att få bättre förståelse för entreprenörernas syn på sin roll och sina arbetsuppgifter kopplat till säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten.

Bakgrund:Vid många vägarbeten är skyltning och säkerhet bristfällig. Trafikverket behöver få större förståelse för de problem som kan uppstå.

Arbetets innehåll:Att tillsammans med ansvariga på Trafikverket konkretisera problembilden. Boka in och genomföra intervjuer med representanter från olika företag i branschen. Geografiskt område: Östergötland, Södermanland, Örebro, Uppsala och Västmanlands län

Metod: Kvalitativ metod (intervjuer med ansvariga för utmärkning)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.