Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Kvalitetsförbättring Metallurgy

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 Bakgrund
ABB är världsledande leverantör av elektromagnetiska omrörare. Företagets produkter vänder sig bland annat mot marknaden för billet–, bloom–, slabgjutmaskiner, skänkomrörare för stålframställning samt omrörare för aluminiumsmältugnar.
Vid sidan av försäljning och tillverkning av omrörare finns en lång tradition av forskning och utveckling av metallurgiska processer med fokus på användning av omrörare. ABB har ofta ett nära samarbetet med kunden inom såväl förbättring som utveckling av omrörarprocesserna.
2 Uppdragsbeskrivning
Huvudstudien går ut på att utföra en studie av orderprocessen från order till leverans. Fokus kommer att läggas på att hitta och föreslå åtgärder för brister i processen och i leveranskvaliteten samt att införa ABB’s 4Q process för att avhjälpa dessa brister. Ex-jobbet beräknas börja under januari 2011 och vara slutfört i juni 20111.

Uppdraget kan utföras av en eller två exjobbare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.