Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Inventering förorenad mark träramsfabrik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsstyrelsen sammanställer varje år en lista över de mest angelägna åtgärdsobjekten i länet inom området förorenad mark (den s k priolistan) På plats nummer 40 i listan för 2010 finns en träramsfabrik. Objektet inventerades 2002 enligt MIFO fas 1 (Metodik för inventering av förorenade områden).

Inom verksamheten skedde tillverkning av träramar, fönsterbågar och brunnsringar. Doppning skedde i mindre omfattning med KP Cuprinol. Eftersom klorfenolpreparaten ofta var förorenade av dioxin finns risk för dioxinförorening. Verksamheten startade 1963 och pågick till 1987. Verksamheten var relativt liten men det går inte att utesluta risk för förorening. I MIFO fas 1 fick verksamheten riskklass 2 (stor risk för förorening).

Uppgift: Genomföra översiktlig markundersökning/MIFO -2 med syfte att få en överblick över eventuella föroreningsförhållanden på fastigheten. Resultatet bör kunna ligga till grund för en bedömning av risker och behov av ytterligare undersökningar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.