Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Energiteknik
Ort: Göteborg

Företag:
Högströms Energiteknik har vuxit fram ur Högströms Rör AB, grundat 1958. Sedan mitten av 70-talet har Högströms arbetat aktivt med energibesparande åtgärder. Samlade erfarenheter, traditioner och ingenjörskunnande har nu bundits samman i affärsområdet Högströms Energiteknik. Högströms arbetar med att hjälpa fastighetsägare med energieffektiviserande åtgärder.

Uppgift:
Högströms Energiteknik vill ha hjälp med att undersöka om rening av en fjärrvärmeväxlare gör den mer effektiv. Idag finns flödesmätare samt termoelement för att beräkna värmeväxlarens effekt. Svårigheten ligger i att en huskropp inte kallar på samma värmemängd konstant, då exempelvis utomhustemperatur varierar. Man måste därför genom loggning utreda om reningen av växlaren resulterat i någon förbättring av värmekonduktiviteten. Sådana loggningar har Högströms endast gjort i begränsad utsträckning hittills.

Examensarbetet inleds med en litteraturstudie av fjärrvärmeväxlare samt olika former av rening, där även ekonomiska aspekter bör inkluderas. Det Högströms Energiteknik sedan efterfrågar är hur mätdatan från loggningarna ska behandlas, det vill säga förslag på beräkningar av effektuttaget (gärna excel-baserade) där de loggade värdena kan matas in. Förslag på mätpunkter samt hur man fysiskt bör mäta är också av intresse. Det examensarbetet ska leda fram till är beräkningar som visar procentuell förbättring av värmekonduktiviteten efter rening samt hur stor den potentiella energibesparingen blir om värmeväxlaren renas. Slutsatserna bör också fastslå i hur stor grad det är ekonomiskt lönsamt att rena.

Examensarbetet är aktuellt under 2011.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 031-202 789 eller [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.