Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Vanor och beteenden kring vatenförbrukning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Holmdal & Co
Holmdal & Co arbetar med vattenbesparing. Holmdal fungerar som en grossist mot återförsäljare och genomför själva hela projekt.

Uppgift:
Holmdal & Co säljer idag produkter och tjänster inom vatten- och energibesparing i fastigheter. På marknaden finns det många konkurrenter och för att lyckas krävs att man hittar sin nisch. Det finns siffror som tyder på att man med hjälp av teknik kan spara mellan 10-20 % av sin vattenförbrukning. t.ex. kan man installera små tekniska produkter som ”stryper” vattentillförseln i kranar, snålspolande duschar etc. En ännu mer intressant aspekt är det mänskliga beteendet. Det har gjorts undersökningar som tyder på att man med beteendeförändringar kan minska vattenförbrukningen med hela 50 %. Ändå är det på tekniken som de flesta lägger sina pengar. Om man som företag klan erbjuda sina kunder både en teknisk lösning och att underlätta för sina kunder att med sitt beteende minska sin vattenförbrukning då har man förmodligen ett vinnande koncept gentemot sina konkurrenter.
Som ett första steg i detta arbete vill Holmdal & co därför ha hjälp med att undersöka människors beteende när det gäller beteenden och vattenanvändning. Finns det tidigare undersökningar inom detta område och vad har man i så fall kommit fram till? Är det ens möjligt att ändra människors beteende och i så fall vilka incitament finns att utgå ifrån?
Examensarbetet kommer att genomföras dels genom litteraturstudier men också genom enkätundersökningar och intervjuer av ett utvalt bostadsområde.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.