Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Legetimus AB
Legetimus AB är ett serviceföretag som säljer privat hemtjänst till kommuner, hushållsnära tjänster till privatpersoner/företag, fastighetsservice till företag / privatpersoner och personlig assistans. Legetimus upptagningsområde är Göteborg med kranskommuner.

Uppgift:Vid upphandlingar med kommuner och andra statliga förvaltningar blir kraven på ett strukturerat miljöarbete allt viktigare även för tjänsteföretag. Utan miljöarbete hamnar man längst ner på kommunernas leverantörslista. Men det är inte bara i upphandlingssyfte som detta blir en allt viktigare fråga. Även slutkunder och konsumenter blir allt mer medvetna och ställer krav.
Legetimus har alltså både kommuner och privatpersoner som kunder. Kommunerna når man som sagt genom upphandlingar medans man mot privatpersoner måste marknadsföra sig på andra sätt. I en bransch där man arbetar hemma hos privata kunder kan man gissa att kemikalier skulle vara en viktig miljöaspekt. Men detta vet man egentligen ingenting om. För att ta reda på hur viktigt miljöarbetet och olika miljöaspekter är för de privata kunderna så vill Legetimus ha hjälp av en eller flera studenter att genomföra en kundundersökning. Utifrån analys av undersökningen bör exjobbet kunna besvara på följande frågeställningar:

Hur stor betydelse har miljöarbetet för privata kunder inom branschen ”privat hemtjänst”?
-Vilka andra parametrar styr privata kunders val av företag för privat hemtjänst?
-Hur stor betydelse har Legetimus miljöarbete för kunderna?
-Vilka miljöaspekter är viktigast för Legetimus kunder?
I dagsläget har Legetimus ca 150 privata kunder som bör omfattas av undersökningen. Undersökningen genomförs troligtvis genom enkätundersökningar samt några djupintervjuer. Examensarbetet bör resultera i ett förslag på hur Legetimus ska arbeta vidare med miljöfrågorna för att tillgodose kundernas eventuella krav och efterfrågan


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.