Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-05

Miljöutredning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Vård och omsorg
Ort: Göteborg

Företag: Bräcke Diakoni Bräcke Diakoni är en fristående stiftelse som bedriver non profit-verksamhet inom vård och omsorg. Verksamhet bedrivs i Göteborg (HK), Lerum, Alingsås, Ljungskile, Uddevalla, Falköping, Nässjö, Skara, Jönköping och Linköping. Vår företagshälsovård - Human hälsan finns dessutom i ett flertal västsvenska orter. Bräcke Diakoni erbjuder rehabilitering och habilitering, boende med stöd och omsorg, hospice samt utbildning. Vår metodik är särskilt utvecklad för att passa grupperna barn och ungdomar, vuxna samt äldre på bästa möjliga, individuella sätt.

Uppgift:
Bräcke Diakoni har varit Miljödiplomerade i sex år och det är nu dags att uppdatera miljöutredningen. Utredningen som genomfördes 2005 är väldigt översiktlig och verksamheten har utvecklats och expanderat under de senaste åren. Detta gör att det finns ett stort behov av en ny och mer grundlig genomgång av verksamheten. Projektet kommer att inledas med en litteraturstudie och därefter ska besök ute på olika orter och i olika typer av verksamheter (exempelvis ungdomsboende, äldreboende, hospice) genomföras för att få en uppfattning om hur den dagliga verksamheten bedrivs. Faktaunderlag såsom energiförbrukning, vattenförbrukning och inköp fås dels från respektive verksamhet, dels från huvudkontoret i Göteborg. Bräcke Diakoni kommer att stå för de resor samt eventuella övernattningar som är kopplade till projektet.

Du som söker bör ha goda kunskaper i miljöledningssystem.

Examensarbetet är aktuellt 2011.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 0732-70 55 73 eller [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.