Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-10

Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Åkerstedts Verkstads AB är ett verkstadsföretag som tillverkar och säljer fläktar för industriellt bruk. Tillverkningen sker i egna lokaler med en moder maskinpark, anpassad för de produkter som tillverkas.
Kunderna består av företag som använder industrifläktar i sina egna produkter eller som komplement till dessa.

För att kunna tillgodose våra kunders behov har Åkerstedts Verkstads AB beslutat att se över sina produkter i olika avseende. En frågeställning är hur kundernas behov av högre totaltryck ska kunna uppfyllas. Hur kan man modifiera dagens produkter för att på ett kostnadseffektivt sätt öka totaltrycket. Detta är ett mycket viktiga steg för att bli mer konkurrens kraftig på marknaden.

Detta projekt kommer att bestå i att utifrån dagens konstruktion identifiera svagheter som måste förändras för att kundernas önskemål om högre totaltryck ska kunna tillfredställas. Resultatet ska bestå i färdiga lösningar som direkt kan appliceras i produktionen för att så snart som möjligt täcka ett behov som vi idag inte alltid kan uppfylla.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.