Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-11

Etablering av mindre vindkraftsparker av gårdsverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag finns ett mycket stort intresse bland allmänheten av förnyelsebara energikällor och egen elproduktion, bland annat på grund av ökade elpriser och klimatförändringar. Gårdsvind är ett innovativt och nystartat vindkraftsbolag som erbjuder kunder nyckelfärdiga lösningar av gårdsverk – från projektering till driftsättning. Med det unika affärskoncept som Gårdsvind utvecklat kommer en investering i gårdsverk att vara en lönsam affär för kunderna.

Småskalig elproduktion benämns de produktionsanläggningar som sitter bakom en 63Ampere säkring. Gårdsvind har kunder som är intresserade av två eller fler verk på sin mark. Vid uppförande av fler än ett gårdsverk benämns inte längre gruppen av vindkraftverk som småskalig. Detta får en rad konsekvenser för ägaren av gårdsverken.
Uppgifter i examensarbetet inkluderar följande:
• Undersöka hur vanligt det är att en grupp av gårdsverk inte kan uppföras pga ett allt för svagt elnät.
• Undersöka hur grannar kan gå ihop vid en investering av fler gårdsverk och utnyttja den el som produceras. Vilken ägarform är möjlig? Hur fungerar detta tekniskt mot elnätbolaget?
• Undersöka hur många gårdsverk som bör uppföras för att det ska vara lönsamt för kunden att göra en direkt nätanslutning av flera gårdsverk.
• Undersöka hur den ekonomiska kalkylen ser ut i detalj hos kunder som installerar en grupp av gårdsverk direkt till elnätet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.