Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-12

Examensarbete inom Change Management

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En effektiv förändringsprocess ger snabbare resultat. Förändringsledning är ett område som många tycker är viktigt men som få är beredda att investera tillräckliga resurser i. Den största utmaningen i ett projekt är oftast inte att utveckla nya processer eller system, utan att ändra individers attityder och beteenden. Denna studie syftar till att genom intervjuer samla in fakta för att belysa effekthemtagning och vilka erfarenheter stora svenska företag har av förändringsledning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.