Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-13

Energieffektiv signalbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
Avdelningen för Signal & Databehandling ansvarar för att fram lösningar för högpresterande inbyggd signal- och databehandling för radartillämpningar.

Din roll
Ett centralt krav i en avancerad sensortillämpning är att dess signalbehandling är energieffektiv, d.v.s. man skall få ut mycket beräkningsprestanda per tillförd Watt. En signalbehandlingsfunktion är typiskt sammansatt av ett antal filterkärnor, såsom Fast Fourier Transform och Finite Impulse Response -filter. I en realisering av signalbehandlingen läggs dessa kärnor ut på någon form av beräkningshårdvara, t.ex. FPGA eller DSP. Detta ska göras på så sätt att energieffektiviteten blir den bästa, t.ex. genom att minimera antalet logiska omslag i hårdvaran för en given beräkning.
Din roll är att utvärdera metoder för att öka energieffektiviteten hos realiseringar av olika filterkärnor. Exempel på sådana metoder är användning av optimerade talrepresentationer och datakodningar. Utvärderingen görs bl.a. med hjälp av simuleringar och mätningar i en VHDL/FPGA-utvecklingsmiljö.
Arbetet, vilket lämpligen att utförs av två studenter, har följande delmoment:
• Ta fram en översikt över området genom att göra litteraturstudier.
• Identifiera de mest intressanta teknikerna genom en teoretisk utvärdering.
• Applicera de mest intressanta teknikerna på ett antal utvalda filterkärnor. Detta görs som VHDL/FPGA-implementeringar.
• Jämför de olika teknikerna för respektive typ av filterkärna. Använd effektanalysverktyg i utvecklingsmiljön och gör mätningar på målhårdvara.
• Dra slutsatser om olika teknikers lämplighet för olika typer av beräkningar.
• Skriv en rapport och ge en muntlig presentation

Dina kvalifikationer
Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete. Ett viktigt krav är att du har erfarenhet av logikdesign med VHDL. Detta inkluderar HDL-simulering och syntes för en FPGA-plattform.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Anders Åhlander
tfn: +46 31-7948390
Anette Hansson, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 9269

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.