Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-13

Metoder för hållbara innovationer- Methods for sustainable innovation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För att Sverige och Europa ska vara framgångsrika krävs innovationer. Samtidigt behöver vi ställer om till uthållig produktion och konsumtion.
Det tas idag fram gröna och innovativa produkter, men det viktigt att integrera hållbarhetsaspekter i innovationsprocessen för alla produkter.
Examensarbetets uppgift är att undersöka hur hållbarhetsaspekter kan integreras i innovationsprocessen för produkter. Vilka verktyg har företagen, speciellt mindre företag, till förfogande och hur används dem?

Successful innovations are important to strengthen Swedens and Europes position in the future. At the same time we have to move towards sustainable development.
Today, green and innovative products are developed, but it is important to integrate sustainability thinking in the innovation process for all products.
The thesis will investigate how sustainability aspects can be integrated into product innovation. Which tools are available and how are they used?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.