Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-17

Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svenska Vending Föreningen (SVF)

Svenska Vendingföreningen organiserar företag som säljer automater och ingående produkter, samt driver och hyr ut automater. Vår uppgift är att på olika sätt stödja och supporta dessa företag, så att de kan erbjuda dig all den kompetens och trygghet du efterfrågar.

Bakgrund:
European Vending Association (EVA), är en paraplyorganisation för Europas olika nationers vendingföreningar (branschföreningar) och de har genomfört en europeisk marknadsundersökning.
Den undersökningen indikerar att yngre personer i Sverige nyttjar vendingautomater mindre än äldre personer. SVF, oroar sig därför att branschens omsättning långsiktigt kan minska om det är så att de äldre lämnar arbetslivet och yngre inte tar efter äldres konsumtionsmönster.
Idag finns ca 90’000 varmdrycksautomater (kaffeautomater), ca 7’000 varuautomater och ca 5’000 kalldrycksautomater (läskautomater) i drift på den svenska marknaden och branschen omsätter ca 2,7 mdr kr.

Syfte:
Undersöka vad ovanstående beror på och utvärdera vad som SVF kan göra för att öka attraktionen hos yngre personer att använda vendingautomater.

Av särskilt intresse är
• om konsumtionen av produkter går via andra kanaler än genom vendingautomater.
• om sortimentsbredden och kvaliteten överensstämmer med vad konsumentgruppen förväntar sig och önskar.
• om förändingar i automaternas funktion kan öka respondenternas vilja att välja ökad konsumtion via vendingautomater.
• att veta hur beteende och trender påverkar.
• att veta varför olika åldersgrupper påverkar.

Påverkar följande faktorer
• Mjölk, typ av mjölk, utseende etc
• Choklad, innehåll, utseende, smakpreferens
• Bägare, typ av bägare, lock, utseende, storlek etc
• Miljöaspekten, etiskt, ekologiskt

Kaffet
• Varumärket
• Ursprung
• Blandning
• Bryggmetod
• osv

Framtiden
• Hur ser maskinen ut (från deras perspektiv)?
• Hur handlar/betalar man (från deras perspektiv)?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.