Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-18

Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell mark¬nad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Examensarbetet tillhör division Logtronics inom affärsområde Support and Services.

Vi ansvarar bl a för ett stort antal telekommunikationsutrustningar som är uppbyggda av hårdvara samt systemprogramvara. Dessa måste passa ihop med matchande versioner för att rätt funktion ska erhållas.

Telekommunikationsutrustningarna anskaffas i omgångar med något halvårs mellan¬rum. Detta innebär att utrustningarna ofta levereras med nya versioner beträffande hård¬vara och systemprogramvara jämfört med tidigare leveranser. För att garantera kompa¬bili¬tet mellan dessa versioner och med tidigare installerade krävs någon form av uppfölj¬ning i en konfigurationsdatabas, CM-modul (Configuration Management).

Telekommunikationsutrustningarna styrs och övervakas dessutom både fjärrmässigt och lokalt med managementprogramvaror där versionerna måste överensstämma med de aktuella utrustning¬arnas versioner. Denna uppföljning skall också ingå i CM-modulen.

CM-modulen ska kommunicera med MDB (Materiel- och Dokument Behandlings¬system) som är en databas utvecklad av Saab som innehåller information om materiel och dokumentation tillhörande de olika telekommunikationsutrustningarna.

Din roll
Examensarbetet har följande målsättning:
• Medverka vid kravställning av CM-modul som hanterar konfigurations¬styrning för telekommunikationsutrustningarna.
• Systemdesign av CM-modul.
• Implementering till lämplig nivå för att kunna demonstrera funktionaliteten.
• Utformningen skall göras generell så den är applicerbar på fler typer av utrustningar/materiel.

Dina kvalifikationer
• Högskolestuderande.
• Goda kunskaper i relationsdatabaser och datamodellering.
• Goda kunskaper i följande programspråk/miljöer (i vilket den nya CM-modulen förväntas utvecklas i):
.NET, T-SQL, MS SQL Server 2005/2008, Visual Studio.
• Förståelse av applikationer utvecklade med följande programspråk/miljöer (befintliga applikationer i MDB):
ASP, VB, Html, javascript, css, Access, MS SQL Server 2000.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.