Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-21

Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrundsinformation:
Kooperation betyder samverkan. Ett kooperativ drivs ofta i företagsformen ekonomisk förening. Ägarna deltar själva i arbetet eller verksamheten och har ett reellt inflytande efter principen en medlem - en röst (eller ett företag - en röst). I ett kooperativt företag är alla delaktiga, alla är engagerade och alla har möjlighet att påverka. Det är ägarnas gemensamma behov och idéer som är grunden i företaget.

Problem:
För att lösa framtidens behov av välfärd kommer troligen en del kreativa lösningar att krävas. Andelen pensionärer i befolkningen kommer att öka – vilket leder till att de som arbetar kommer att behöva försörja allt fler som har behov av välfärdstjänster (som exempelvis sjukvård). För att samhället ska kunna ha råd med och organisera detta kommer kanske servicenivån behöva minska drastiskt, skatteuttaget ökas till mycket högre nivåer än i nuläget eller så får kanske medborgarna själva betala en hel del för samhällsservicen?

Tänkbara Frågeställningar:
Kan möjligen lösningen finnas i kooperativt företagande? Kan kooperation ordna de ökade behoven av välfärdstjänster på annat och bättre sätt än den offentliga sektorn eller rent vinstdrivande företag? Finns redan nu bra exempel på kooperativa välfärdsföretag (vård och omsorg eller annan samhällsservice) i Sverige och/eller i andra jämförbara länder?

OBS! Studenter ska ha anknytning till Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna eller Karlstad Universitet. Om möjligt bör uppsatsen ha empirisk förankring i antingen Gävleborg, Dalarna eller Värmland.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.