Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-24

Kommunikationsplan och varumärkesstrategi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål
Att åt ES-konsult skapa en strategisk kommunikationsplan, för såväl intern som extern kommunikation, samt en varumärkesstrategi.

Syfte
Att få ES-konsult att uppfattas som:

* den bästa leverantören inom kärnkraftsäkerhet
* en attraktiv och utvecklande arbetsgivare.
* ett företag som tar ansvar i miljöfrågor

Den interna kommunikationsstrategin ska stödja medarbetarna i den dagliga kontakten med kunder samt med potentiella medarbetare.

Problemformulering

1. Vilka normer och värderingar råder på ES-konsult och hur ska budskapet anpassas därefter.
2. Hur och vad ska ES-konsult kommunicera, externt och internt, för att locka och behålla attraktiva medarbetare.
3. Hur kan ES-konsult agera för att uppfattas som en attraktiv och potentiellarbetsplats.
4. Hur ska ES-konsult agera f&oum;r att uppfattas som ett ansvarstagande företag
5. I vilka sammanhang och med vilka budskap ska ES-konsult synas

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av masteruppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan ES-konsult och studenten/studenterna.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.