Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-28

Soldatburen kommunikationsenhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
(Det är en klar fördel om du/ni går in och läser mer i detalj samt söker via vårt rekryteringsverktyg EasyCruit. Ni kommer förhoppningsvis dit om du går in på www.saabgroup.com ,Career at Saab, Vacancies. Sök sedan under busines area: Support and Services så finns rubr. ex.jobb där med uppgift om kontaktpersoner etc).

Vetronics har under året utvecklat en kommunikationsenhet på uppdrag av kund. Denna enhet medger sammankoppling av ett flertal olika radioapparater, intercomsystem och headsets. Enheten hanterar idag enbart analoga signaler och är konfigurerbar för de olika perifera systemen.

Utvecklingen av soldatburna system är mycket inriktad på att vara små och lätta varför integration av flera funktioner hela tiden eftersträvas. Kraftförsörjning är också en viktig komponent i utvecklingen varför det alltid eftersträvas att utveckla strömsnåla enheter.


Uppgift
Examensarbetet ska designa en ny soldatburen kommunikationsenhet, som inkluderar mer ”intelligens” och klara fler uppgifter än den befintliga. Kraven på den nya kommunikationsenheten är att den ska;· ha samma funktionalitet som den befintliga produkten har d.v.s. processa tal till/från radio, headset och intercom

· inkludera ny funktionalitet som enkel navigering och meddelande-hantering (från ansluten radio)

· inkludera trådlös teknik och kommunicera med en display för interaktion med användaren

· inrymmas i den befintliga kommunikationsenhetens chassi

vara strömsnål
Arbetet innebär elektronikdesign och programmering av valda kretsarFormalia
Ämnesområden:

Elektronikdesign
Lämplig studieinriktning:

Högskoleingenjör eller civilingenjörsprogram med inriktning mot elektronikdesign och/eller hårdvarunära programmering.
Antal studenter:

1-2
Tjänstgöringsort:

Linköping, Malmslätt
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.