Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-31

”Appar” för heterogena plattformar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag finns tre ledande plattformar för Appar till Smart Phones, Konkurrensen står mellan IPhone/IPad-, BlackBerry- och Androidbaserade enheter. Inom kort kommer Microsoft ta plats på arenan genom “Appar” till Windows Mobile 7.

Företag som levererar Appar står inför en stor utmaning att tillhandahålla och förvalta sina lösningar på flera plattformar parallellt. Kostnader för utveckling och förvaltning riskerar att bli ett problem ihop med ”time to market” för en ny tillämpning. Alternativet är att begränsa sig och bara satsa på en enda plattform.

Examensarbetet består i att utforma att lösningsmönster för Appar med mål att köras över minst två eller flera av plattformarna ovan. Målet är att slutresultatet ska kräva mycket liten anpassning i kod för att kunna portera lösningen mellan plattformarna, ha stor gemensam kodbas för att förenkla nyutveckling resp. förvaltning. Som pilotimplementation ska en App för sökning mot Ipendo Platform™ utvecklas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.